اخبار و مقالات

Articles

آخرین مقالات

عنوان ماژول

توضیحات در این قسمت نوشته می شود

1399/06/13 در ساعت 12:16:00

اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک

در اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک همانند سونوگرافی دستگاه کوچکی از روی پوست روی ناحیه ای که قلب قرار دارد قرار میگیرد و ...

ادامه مطلب
اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک
1399/06/13 در ساعت 12:16:00

روش های اکو کاردیوگرافی

اکو کاردیوگرافی به روشهای مختلفی قابل انجام میباشد

ادامه مطلب
روش های اکو کاردیوگرافی
1399/06/13 در ساعت 12:16:00

اکو مری (TEE)

اکو مری روشی برای کسب اطلاعات بیشتر در مقایسه با اکو ترانس توراسیک میباشد .که در آن با توجه به همکاری بیمار ، پس از بی حسی ناحیه ی گلو و...

ادامه مطلب
اکو مری (TEE)
1399/06/13 در ساعت 12:16:00

هولتر فشارخون

هولتر فشارخون به روشی گفته می‌شود که فشارخون فرد، توسط دستگاه در طول یک شبانه روز کامل اندازه گیری می‌شود...

ادامه مطلب
هولتر فشارخون

عنوان ماژول

توضیحات در این قسمت نوشته می شود

1399/06/13 در ساعت 12:56:00

بیماریهای قلبی و عروقی

یکی از سه علت عمده ی مرگ و میر در جهان در دهه ی اخیر بیماریهای قلبی و عروقی میباشد...

ادامه مطلب
بیماریهای قلبی و عروقی
1399/06/13 در ساعت 12:16:00

هولتر ریتم

هولتر ریتم، یک وسیله کوچک است که به شکل‌های مختلف وجود داشته و از روی پوست ...

ادامه مطلب
هولتر ریتم
1399/06/13 در ساعت 12:16:00

پریکاردیت چیست ؟

پریکاردیت به تورم و سوزش غشای کیسه مانند نازک اطراف قلب گفته میشود....

ادامه مطلب
پریکاردیت چیست ؟
1399/06/13 در ساعت 12:16:00

میوکاردیت چیست ؟

التهاب عضله قلب را در اصطلاح میوکاردیت می‌گویند...

ادامه مطلب
میوکاردیت چیست ؟

عنوان ماژول

توضیحات در این قسمت نوشته می شود

1399/07/27 در ساعت 09:00:00

استرس اکو

در استرس اکو با ورزش بیمار ابتدا در حالت استراحت بدون انجام فعالیتی اکو میشود سپس روی دستگاه تست ورزش قرار میگیرد و ...

ادامه مطلب
استرس اکو
1399/07/27 در ساعت 08:00:00

بیماری روماتیسم قلبی

بیماری روماتیسم قلبی یک گروه از اختلالات قلبی کوتاه مدت (حاد) و بلند مدت (مزمن) که به علت تب حاد روماتیسمی رخ می دهد، است...

ادامه مطلب
بیماری روماتیسم قلبی

عنوان ماژول

توضیحات در این قسمت نوشته می شود

1399/07/27 در ساعت 09:00:00

استرس اکو

در استرس اکو با ورزش بیمار ابتدا در حالت استراحت بدون انجام فعالیتی اکو میشود سپس روی دستگاه تست ورزش قرار میگیرد و ...

ادامه مطلب
استرس اکو
1399/07/27 در ساعت 08:00:00

بیماری روماتیسم قلبی

بیماری روماتیسم قلبی یک گروه از اختلالات قلبی کوتاه مدت (حاد) و بلند مدت (مزمن) که به علت تب حاد روماتیسمی رخ می دهد، است...

ادامه مطلب
بیماری روماتیسم قلبی
1399/06/13 در ساعت 12:56:00

بیماریهای قلبی و عروقی

یکی از سه علت عمده ی مرگ و میر در جهان در دهه ی اخیر بیماریهای قلبی و عروقی میباشد...

ادامه مطلب
بیماریهای قلبی و عروقی
1399/06/13 در ساعت 12:16:00

اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک

در اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک همانند سونوگرافی دستگاه کوچکی از روی پوست روی ناحیه ای که قلب قرار دارد قرار میگیرد و ...

ادامه مطلب
اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک
1399/06/13 در ساعت 12:16:00

روش های اکو کاردیوگرافی

اکو کاردیوگرافی به روشهای مختلفی قابل انجام میباشد

ادامه مطلب
روش های اکو کاردیوگرافی
1399/06/13 در ساعت 12:16:00

اکو مری (TEE)

اکو مری روشی برای کسب اطلاعات بیشتر در مقایسه با اکو ترانس توراسیک میباشد .که در آن با توجه به همکاری بیمار ، پس از بی حسی ناحیه ی گلو و...

ادامه مطلب
اکو مری (TEE)
1399/06/13 در ساعت 12:16:00

هولتر فشارخون

هولتر فشارخون به روشی گفته می‌شود که فشارخون فرد، توسط دستگاه در طول یک شبانه روز کامل اندازه گیری می‌شود...

ادامه مطلب
هولتر فشارخون
1399/06/13 در ساعت 12:16:00

هولتر ریتم

هولتر ریتم، یک وسیله کوچک است که به شکل‌های مختلف وجود داشته و از روی پوست ...

ادامه مطلب
هولتر ریتم
افزودن ماژول جدید
0%